شماره تماس
(98) 912-243-38-68

بازسازی منزل

بازسازی منزل

قبل و بعد از بازسازی خانه

بازسازی سالن پذیرایی

تخریب ابزار قدیمی ستون ها و سقف , اضافه کردن کناف و نور مخفی دور

کاغذ دیواری  و رنگ سقف و دیوار ها فضایی بسیار جذاب برای اهل منزل بوجود آورده است

گروه بازسازی ساختمان نیکان 22956026